Mạng xã hội là gì?


Mạng xã hội, hay còn có thể biết đến dưới những tên gọi khác như "cộng đồng ảo"

Mạng xã hội, hay còn có thể biết đến dưới những tên gọi khác như "cộng đồng ảo" hay "trang hồ sơ", là một trang web mang mọi người đến với nhau để nói chuyện, chia sẻ ý tưởng và sở thích, hay làm quen với những người bạn mới. Mạng xã hội
Cách thức hợp tác và chia sẻ dữ liệu này thường được gọi là "truyền thông xã hội".

Không giống với cách thức truyền thông truyền thống thường được tạo ra với không quá 10 người, các trang truyền thông xã hội chứa các nội dung được tạo ra bởi hàng trăm hay hàng triệu người khác nhau. 

12 Lượt xem

binh dien center 2